Brug for et overblik?

Brug for et overblik?
Få et professionelt øje på ejendommen

Professionel ejendomsadministration er i dag ikke kun et spørgsmål om opkrævninger og bogholderi, men om ejendomsforvaltning i bredere forstand.

Vi tager os af:
  • Huslejeopkrævning – procedure for manglende indbetaling af husleje m.v
  • Regulering af huslejen
  • Afstemning – bank, finanskonti m.v.
  • Byggesagsstyring – herunder byggeregnskaber
  • Regnskaber – kvartals-, halvårs samt årsregnskaber
  • Budgetter
  • Debitorstyring
  • Kreditorstyring

I fællesskab kan vi skabe en velfungende administration, som kan sikre jer udvikling og tryghed i ejendommen.